dłużnik

Dłużnik -co zrobić by dług nie stał się długiem ?

Dłużnik…Jak zmniejszyć liczbę niespłaconych należności? Pomocna może być jedna z usług oferowanych przez Creditreform Polska. Zjawisko nieterminowego regulowana zobowiązań finansowych stało się jedną z charakterystycznych cech gospodarki w ostatnim okresie. Sytuacja ta powoduje, iż jednym z ważniejszych elementów utrzymania płynności finansowej, bez konieczności szukania innych źródeł finansowania, jest podjęcie w odpowiednim czasie działań zmierzających do…
Przeczytaj więcej