Dłużnik -co zrobić by dług nie stał się długiem ?

Kredyty, pożyczki, konta bankowe, pożyczki dla firm i osób prywatnych

Dłużnik -co zrobić by dług nie stał się długiem ?

dłużnik

Dłużnik…Jak zmniejszyć liczbę niespłaconych należności? Pomocna może być jedna z usług oferowanych przez Creditreform Polska. Zjawisko nieterminowego regulowana zobowiązań finansowych stało się jedną z charakterystycznych cech gospodarki w ostatnim okresie. Sytuacja ta powoduje, iż jednym z ważniejszych elementów utrzymania płynności finansowej, bez konieczności szukania innych źródeł finansowania, jest podjęcie w odpowiednim czasie działań zmierzających do odzyskania wierzytelności. Innymi słowy, chodzi o to, by sprawdzać dłużnika, zanim ten… dłużnikiem się stanie.

 

Dłużnik a monitoring płatności

 

Jest to możliwe dzięki usłudze monitoringu płatności znajdującej się w ofercie Creditreform Polska. Głównym celem stawianym przez firmę jest zapobieganie powstawaniu należności przeterminowanych, poprzez konsekwentne przypominanie kontrahentom o zbliżającym się terminie płatności, Dlatego właśnie kontakt z potencjalnym dłużnikiem podejmowany jest w momencie, gdy jego zadłużenie nie jest jeszcze wymagalne. Chodzi zatem o działanie uprzedzające, które ma zwrócić jego uwagę, iż faktura została już wystawiona. Dzięki temu wie on w odpowiednio wczesnym momencie, że powinien przygotować środki, aby w niedługim czasie zapłacić za pobrany towar lub wykonaną usługę.

 

 

Korzyści z monitoringu płatności

 

W przypadku niedotrzymania terminu płatności, reakcja na dług jest natychmiastowa. Zaobserwowanie sygnałów o problemach finansowych pozwala na szybkie uzyskanie zabezpieczeń i wstrzymanie dostaw, gdy zadłużenie jest relatywnie niskie, To pozwala też na szybsze rozpoczęcie postępowania windykacyjnego. Korzyści z monitoringu płatności są oczywiste – to np. zwiększenie stabilności finansowej poprzez terminowy napływ środków pieniężnych, ograniczenie kosztownego finansowania zewnętrznego oraz poprawa reputacji wierzyciela.

źródło – www.pressoffice.pl

Zobacz też

Pożyczka pozabankowa pod zastaw – bez Bik Krd